Překlady

Nabízíme vypracování překladů zejména v oblastech naší specializace:

  • smlouvy, právní texty atd.
  • listiny, dokumentace, korespondence
  • výpisy z rejstříků, plné moci, stanovy, společenské smlouvy atd.
  • obchodní texty
  • a další dle Vašich požadavků
  • odborné texty v oblasti stavebnictví (prezentace Vaší společnosti, překlad webových stránek, články v časopisech, sborníky atd.
  • technické zprávy, stavební a projektová dokumentace atd.
  • a další dle Vašich požadavků

Nabízíme překlady s ověřením soudním tlumočníkem (tj. tzv. soudní překlady). Jedná se o překlady určené zejména pro státní instituce a orgány v ČR a v zahraničí. Soudní překlad je vždy opatřen doložkou s otiskem kulatého razítka, které osvědčují, že překlad doslovně souhlasí s textem originálního dokumentu. Zajistíme též ověření překládaného dokumentu.

Námi vyhotovené překlady se vyznačují vysokou kvalitou a terminologickou přesností. Naši překladatelé jsou zároveň odborníky ve svém oboru (právníci, inženýři, certifikovaní překladatelé s praxí, soudní tlumočníci / překladatelé atd.) s praxí, výbornou znalostí anglického jazyka a chutí dále se učit a rozvíjet.

Termíny a způsob dodání a vypracování dle dohody.