Výuka

Nabízíme výuku anglického jazyka na všech úrovních. Výuka je přizpůsobena klientovi na míru. Může být individuální nebo skupinová. Výuka může být zaměřena na oblast právnické, obchodní nebo stavební angličtiny a doplněna o výuku gramatiky.

 • PRÁVNICKÁ A OBCHODNÍ ANGLIČTINA
 • Všechny oblasti práva (závazkové právo, psaní smluv, obchodní právo a právo korporací, řešení sporů, soudní řízení atd.)
 • Stavební právo
  • stavební zákon a související legislativa
  • aplikace smluvních podmínek FIDIC
  • veřejné zakázky atd. (nejen pro oblast stavebnictví)
 • Příprava na Cambridge Exams (např. ILEC, BEC)
 • E-Learning
  • Prosím kontaktujte nás. Určíme Vaši úroveň znalostí, Vaše požadavky a cíle a dohodneme se na dalších krocích
  • Každý týden zasíláme cvičení připravená speciálně pro Vás
  • Některá cvičení obsahují řešení. Pomůžeme Vám a poradíme, pokud to bude třeba. Vámi vypracovaná řešení zkontrolujeme.
  • Komunikace probíhá prostřednictvím e-mailu. Soubory zasíláme ve Wordu, jako pdf nebo Power Point.
 • Obchodní angličtina dle Vašich potřeb
 • STAVEBNÍ ANGLIČTINA – možná témata
 • Zakládání staveb (podzemní stěny, štětovnicové stěny, piloty, mikropiloty, kotvení, beranění, injektáž zemin, trysková injektáž, těsnicí stěny, zajištění stability svahů / konstrukcí atd.)
 • Podzemní stavby (tunely, technologie speciálního zakládání, geologie atd.)
 • Mosty (ocelové, betonové, technologie jejich realizace, různé druhy mostů atd.)
 • Vodohospodářské stavby (přehrady, jezy, plavební komory, protipovodňová opatření a další vodní stavby, vodní elektrárny atd.)
 • Názvy stavebních materiálů, technologií, konstrukčních prvků atd.
 • Zemní práce, ochrana životního prostředí
 • Další témata podle Vašich potřeb
 • Terminologie v souladu s českými normami a Eurokódy a terminologie běžně užívaná v daných oblastech