Ceník

Výuka

Cena za 45 minut výuky

Výuka jazyků (angličtina, čeština pro cizince)

390,– Kč

Odborná angličtina 
Příprava na zkoušky

490,– Kč

Překlady

Cena za jednu normostranu**

Všeobecná angličtina

300,– Kč

Překlady odborných textů (právní, obchodní, stavební oblast)

450,– Kč

Výuka

Cena za 45 minut výuky

Výuka jazyků (angličtina, čeština pro cizince)

390,– Kč

Odborná angličtina 
Příprava na zkoušky

490,– Kč

Překlady

Cena za jednu normostranu**

Všeobecná angličtina

300,– Kč

Překlady odborných textů (právní, obchodní, stavební oblast) 450,– Kč
K uvedeným cenám bude připočteno DPH dle platné legislativy.
Tento ceník je platný od 16. 5. 2021.
** Jedna normostrana je 1.800 znaků včetně mezer.
Cena je počítána z delšího textu (český nebo anglický).

Fakturační údaje

PROF-ENG, s. r. o.
Velká Hraštice 112
262 03  Malá Hraštice

IČ: 02577933   DIČ: CZ02577933

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 220979.