Vydáváme mezinárodní recenzované časopisy,
v anglickém jazyce.
Časopisy jsou online, v režimu „Open Access“.

NÁVRH, REALIZACE A ÚDRŽBA MOSTŮ

ISSN  2336-8179

BRIDGE INFORMATION MODELLING

ISSN 2788-0540

PLAVIDLA A PŘÍSTAVY

ISSN 2571-3914

Pár slov o nás

Počátky našeho podnikání se datují do roku 1990, kdy OSVČ Magdaléna Sobotková začala nabízet výuku angličtiny.
S narůstajícím počtem klientů bylo třeba začít zaměstnávat lektory angličtiny a němčiny včetně rodilých mluvčích.
V té době jsme rovněž do nabídky zařadili překladatelské služby.
Tuto činnost v roce 2008 přerušila ekonomická krize.

Řešením byla specializace – zaměřili jsme se na právnickou a stavební angličtinu.
V roce 2014 byla založena společnost PROF-ENG, s. r. o. (zkratka z „PROFESSIONAL ENGLISH“), která tyto služby nabízela až do roku 2022.

V roce 2015 jsme začali vydávat anglicko-český časopis o mostním stavitelství e-mosty, s cílem poskytnout českým stavařům překlady článků ze zahraničí.
Nicméně počátkem roku 2016 se díky sociálním sítím z časopisu stal časopis mezinárodní, a od podzimu 2016 vychází pouze v anglickém jazyce.
Od roku 2019 do 2021 jsme vydávali časopis e-maritime.
Od roku 2021 vydáváme časopis e-BrIM.
Ve všech časopisech jsou publikovány pouze původní texty o významných stavbách mostů, přístavů, technologiích, software, BrIM, atd. ve spolupráci s firmami, univerzitami i odborníky z celého světa.

Od roku 2023 se věnujeme pouze publikační činnosti – vydávání časopisů.
Služby v oblasti výuky a překladů jsou poskytovány pouze výjimečně.

Magdaléna Sobotková
Jednatel společnosti

PROF-ENG, s. r. o.
Velká Hraštice 112
262 03  Malá Hraštice
Česká republika

IČ: 02577933
DIČ: CZ02577933

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 220979.